Strona internetowa spółki akcyjnej

Nowe przepisy dotyczące stron internetowych dla spółek akcyjnych obowiązują od 1 stycznia 2020. Od tego momentu każda bez wyjątku spółka akcyjna musi mieć stronę internetową. Warto wiedzieć jakie są elementy, które na takiej stronie powinny się obligatoryjnie znaleźć, a także z czym wiąże się dla spółki niedopełnienie tego obowiązku. Są w dalszym ciągu podmioty, które nie wywiązały się z tej konieczności i wciąż strony nie posiadają.

Po co wprowadzono nowe przepisy

Pomimo faktu, iż nowe przepisy obowiązują w Polsce już od kilkunastu miesięcy, w dalszym ciągu nie wszystkie spółki akcyjne wywiązały się z obowiązku założenia strony internetowej. Jaka myśl przyświecała ustawodawcy, który wprowadził te regulacje? Chodziło o zwiększenie bezpieczeństwa obrotu w spółkach. Drugim argumentem było zapewnienie lepszego przepływu informacji, co zabezpiecza prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Często to oni mają największą lukę informacyjną, jeśli chodzi o działania, jakie podejmuje dana spółka. Strona www dla spółek akcyjnych stanowić ma w założeniu oficjalny, przejrzysty informator, który będzie też stanowić bazę danych dla akcjonariuszy. Co więcej, w świetle digitalizowania podmiotów prawnych, taki obowiązek był de facto kwestią czasu. Strona ma stanowić też platformę kontaktu z akcjonariuszami.

Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej spółki akcyjnej?

W Kodeksie spółek handlowych znaleźć możemy elementy, jakie na stronie internetowej spółki akcyjnej są obligatoryjne. 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie art. 5 §5 KSH, określający, iż spółka akcyjna zobowiązana jest do umieszczania na stronie ogłoszenia pochodzące od spółki, których adresatami są akcjonariusze. Komunikaty te mogą być wymagane prawem, ale również wewnętrznym statutem spółki i powinny znaleźć się na stronie w miejscu, w którym możliwa jest komunikacja z akcjonariuszami. O jakiego rodzaju ogłoszeniach mowa? Na przykład o tych dotyczących zwołanych walnych zgromadzeniach czy o innych, istotnych dla akcjonariuszy wydarzeniach. Ponadto, na stronie internetowej spółki akcyjnej znaleźć się muszą szczegółowe dane dotyczące firmy spółki, siedziby wraz z adresem, sądu rejestrowego, numeru NIP, wysokości kapitału zakładowego i wpłaconego. Zapewni to większą transparentność działań spółki. Obowiązkiem podmiotu jest zgłoszenie adresu strony internetowe do Krajowego Rejestru Sądowego i aktualizowanie go w rejestrze w razie zmian. Warto wspomnieć, że dla nowopowstających spółek, obowiązek stworzenia strony powstaje w momencie wypełniania wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki istniejące przed wejściem w życie przepisów winne były do 1 stycznia 2020 stworzyć i zgłosić stronę www.

Jakie kary przewidziane są dla spółek akcyjnych za brak strony internetowej lub niedostosowanie jej do wymagań prawnych?

Za niezałożenie strony internetowej lub jej niedostosowanie przewidziane są konsekwencje. Przede wszystkim, dopóki we wniosku o rejestrację podmiotu nie zostanie podany adres strony, dopóty nie zostanie przyjęty wniosek. Wydłuży to czas rejestracji spółki. Ściganie spółek już istniejących zależy od podejścia sądu rejestrowego. Niezałożenie strony lub podanie na stronie informacji w sposób nieprawidłowy może skutkować z kolei karą grzywny w wysokości do 5000 zł.

Istnieją też konsekwencje praktyczne. Brak strony lub nieumieszczenie na istniejącej stronie ogłoszeń może być podstawą zaskarżania uchwał spółki.

Jeśli jeszcze nie dopełniliśmy tego obowiązku, warto zainteresować się stroną internetową dla spółki akcyjnej jak najszybciej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *