Strona internetowa a kwestie prawne w 2021 roku

Prowadzenie strony internetowej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych przepisów prawnych. Realizacja ustawowych obowiązków jest niezbędna, aby nasza witryna była w pełni legalna. Oto krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jak zadbać o to, by strona internetowa nie naruszała prawa w 2021 roku.

Strona internetowa a regulacje prawne 

Właściciele stron internetowych powinni zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje cały katalog polskich i europejskich przepisów prawnych, które dokładnie regulują zasady dotyczące ich legalnego prowadzenia. Przepisy znajdują się w różnych aktach prawnych, jednak nie zawsze należy stosować je we wszystkich sytuacjach. Wiele zależy od tego, jaką rolę pełni dana strona internetowa. Zupełnie inne wymagania musi spełnić właściciel sklepu internetowego, a jeszcze inne autor bloga. 

Do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących prowadzenia strony internetowej w 2021 roku należą: 

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, 
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • Ustawa o prawach konsumenta, 
  • Ustawa Prawo telekomunikacyjne, 
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Kodeks cywilny. 

Nazwa domeny nie może naruszać interesów innych podmiotów 

Jedną z najważniejszych kwestii jest nazwa domeny. Zanim wybierzemy jakąkolwiek nazwę dla domeny zakładanej strony internetowej, należy sprawdzić, czy nie używa jej już jakiś inny podmiot gospodarczy. Przywłaszczenie sobie nazwy przedsiębiorstwa, które już istnieje, może wiązać się z wieloma przykrymi konsekwencjami prawnymi. Podmiot, którego nazwę wykorzystamy w tytule domeny, może powołać się na Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która wskazuje, że “Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”.

RODO, czyli polityka prywatności 

W 2021 roku każda legalna strona internetowa musi być zgodna z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, czyli RODO. Obowiązek dotyczy stron, które zbierają oraz przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail. W jaki sposób zrealizować obowiązek informacyjny RODO, który określono w artykule 13 i 14 tego dokumentu? Przez stworzenie i zamieszczenie na stronie polityki prywatności. Jest to dokument, w którym należy zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje na temat zasad przetwarzania informacji o użytkownikach a także o podmiocie, który będzie za to odpowiadał. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *